Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Obvestilo za študente brez statusa

datum: 19.03.2010

kategorija: novice

Obvestilo o prevzemu evidenčnega lista je objavljeno na intranetu za študente.