Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Študenti, spremljajte intranet za študente!

datum: 22.02.2010

kategorija: novice

Opozarjamo študente, da je potrebno  vsakodnevno preverjati obvestila na intranetu za študente (obvestila od predmetov in splošna obvestila), ker so le na tem mestu objavljene vse sprotne informacije o raznih spremembah (odpovedi oz. prestavitve predavanj, vaj, seminarjev ...), o rokih za oddaje vlog, o rokih za prijave k določenim obveznostim ...

Prav tako je potrebno ob koncu tedna preveriti urnik za naslednji teden, da se izognete nevšečnostim, če je slučajno  prišlo do spremembe prostora, predavanj ... v urniku.

Veljavni urniki so vsak trenutek objavljeni na intranetu.

Študentski referat