Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zapisnik izredne seje senata FŠ

datum: 07.10.2009

kategorija: novice

Zapisnik izredne seje senata FŠ

 

Senat Fakultete za šport je na izredni seji dne, 2.10.2009 sprejel odločbe v zvezi s pritožbami študentov Fakultete za šport zoper odločbe  prvostopenjskega organa – Komisije za študijske zadeve. V skladu s sklepom Senata Fakultete za šport se izreki odločb razglasijo na internetni strani Fakultete za šport najkasneje v roku 8 dni od sprejetja odločb na Senatu Fakultete za šport.

Izreki odločb so vsebina zapisnika izredne seje Senata Fakultete za šport, ki je v priponki.