Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Rok za oddajo pritožb na sklepe KŠZ

datum: 25.09.2009

kategorija: novice

Sprememba roka za oddajo pritožb je objavljena na intranetu za študente.