Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Ponavljanje prvega letnika v bolonjskem programu

datum: 24.09.2009

kategorija: novice

Na intranetu za študente je objavljen popravek sklepa KŠZ glede ponavljanja prvega letnika v študijskem letu 2009/2010.