Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Vpis po KŠZ v četrtek, 24. 09. 2009 ob 10.00 uri

datum: 23.09.2009

kategorija: novice

S seboj prinesite kar je navedeno v obvestilu o vpisu, ki ga objavljamo na intranetu za študente.

Študentski referat