Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zapisnik 25. seje KŠZ z dne 21. in 22. 09. 2009

datum: 23.09.2009

kategorija: novice

Zapisnik 25. seje KŠZ je objavljen na intranetu za študente.