Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Fiziologija športa 1 - kolokvij

datum: 19.08.2009

kategorija: novice

Obvezen kolokvij pred izpitom!

Za pristop k izpitu Fiziologija športa 1 je kolokvij OBVEZEN! 

Opravljate ga lahko v petek, 21. 08. 09 ob 9.00  v predavalnici A.    

                                                                                                                                           Doc.dr. Mirjam Lasan