Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Rezultati preizkusa gibalnih sposobnosti za vpis na FŠ

datum: 01.07.2009

kategorija: novice

Pregled rezultatov

Spoštovane kandidatke in kandidati za vpis na Fakulteto za šport!

Sprejemni postopek je za vami, sedaj pa pozorno preglejte objavljene neuradne rezultate na http://www2.fsp.uni-lj.si/sprejem.html. Vaši rezultati bodo upoštevani v nadaljevanju izbirnega postopka, če ste pravilno in v celoti opravili vse naloge preizkusa in vsaj pri štirih dosegli minimalni rezultat (pri plavanju obvezno).

Morebitne pisne pritožbe morajo prispeti v tajništvo Fakultete za šport do 03. 07. 2009 do 12.00 ure. Pritožbe se lahko nanašajo izključno na pravilnost prepisa rezultatov ali kategorizacij iz zapisnikov v računalniško datoteko. Na morebitne nepravilnosti glede izvedbe merjenja, zapisanih ali na merjenju objavljenih rezultatov ipd., so bili kandidati dolžni opozoriti merilca in jih razrešiti takoj na merjenju.  

Lepe, dolge počitnice!

Študentski referat FŠ