Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Informativni dan na Fakulteti za šport odlično obiskan

datum: 17.02.2009

kategorija: novice

13. in 14.2. je na Fakulteti za šport potekal informativni dan, ki se ga je v treh predstavitvah skupaj udeležilo skoraj 500 bodočih študentov in njihovih staršev.

Bodoči študenti Fakultete za šport13. in 14.2. je na Fakulteti za šport potekal informativni dan, ki se ga je v treh predstavitvah skupaj udeležilo skoraj 500 bodočih študentov in njihovih staršev. Prodekan za študentske zadeve dr. Stojan Burnik je povedal, da je Fakulteta za šport vodilna raziskovalna institucija na področju športa, ki si prizadeva študentom s štirimi programi Športna vzgoja, Športno treniranje, Študenti so povedali, da je študij zanimiv in raznovrsten, da že med njim lahko pridobijo različne usposobljenosti za delo v športuKineziologija in Športna rekreacija ponuditi najnovejša znanja, ki bodo omogočala samostojno opravljanje poklica na različnih področjih športa. Vodilo je prilagajanje in iskanje zaposlitvenih možnosti na trgu. Poudaril je tudi, da si Fakulteta za šport prizadeva biti študentom prijazna fakulteta, pa ne samo za vrhunske športnike, temveč za vse študente. Programe sta predstavila dr. Matej Majerič in dr. Maja Pori. Svoj pogled na študij in obštudijske dejavnosti pa so predstavili tudi predstavniki 4. letnika, Študentske organizacije in Študentskega sveta FŠ. Študenti so povedali, da je študij zanimiv in raznovrsten, da že med njim lahko pridobijo različne usposobljenosti za delo v športu (npr. učitelj smučanja, plavanja …), kar jim omogoča, da lahko tekom študija pridobivajo številne izkušnje ter sklepajo poznanstva  za kasnejše delo. Mnogi si s tem zaslužkom krijejo tudi bivanje in življenje v Ljubljani. Vrhunski športniki imajo poseben status, kar jim omogoča združevanje športne in študijske kariere. Študentska organizacija Fakultete za šport ob sodelovanju s posameznimi katedrami omogoča številne ugodnosti in popuste pri nakupu športe opreme. Skrbi tudi za tutorstvo –  kjer študentje – tutorji nudijo pomoč brucom, da se lažje pripravijo na kolokvije iz obveznih praktičnih vaj in drugih študijskih obveznosti. Pomembna je tudi druga obštudijska dejavnost, za katero skrbi ŠOFŠ, to so razne strokovne ekskurzije v tujino, udeležba na različnih tekmovanjih itd. Vse to pa omogoča, da je študij na Fakulteti za šport še bolj privlačen, prijeten in zanimiv.