Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Javni razpis za MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2022/2023

datum: 20.12.2021

kategorija: obvestila za študente

Na spletnih straneh Fakultete za šport je objavljen javni razpis za MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA v okviru  programa ERASMUS+ v študijskem letu 2022/2023.

Način prijave in rok za oddajo vlog za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa Erasmus+:  

Za prijavo na javni razpis mora študent izpolniti in oddati spletno prijavo v VIS-u (VIS modul »Prijava na izmenjavo«) do najkasneje 1. 2. 2022.  

Obvezne priloge:

  • motivacijsko pismo v slovenščini na najmanj eni strani,
  • dokazilo o povprečni oceni vseh do prijave opravljenih izpitov in vaj na študijskem programu
  • Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale.

 

Informativni dan za Erasmus+ študijske izmenjave za dolgoročno mobilnost bo potekal v petek 14. 1. 2021 preko ZOOMa s začetkom ob 13.00 uri na tej povezavi:

https://uni-lj-si.zoom.us/j/97866555682    (Meeting ID: 978 6655 5682)

         

Doc. dr. Jožef Križaj

Mednarodna pisarna Fakultete za šport