Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Možnost nadaljevanja študija za predbolonjske študente

datum: 19.02.2021

kategorija: obvestila za študente

Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/22 (Razpis za vpis) je v točki 1.3  Prijava za vpis v višji letnik  opredeljen postopek prijave za vpis v višji letnik po merilih za prehode oz. pod pogoji za hitrejše napredovanje, ki je namenjen kandidatom, ki  študija na predbolonjskih programih niso končali, in želijo študij nadaljevati v novih programih.

Opozarjamo, da je prijavni rok za študijske programe prve stopnje Fakultete za šport (Kineziologija, Športna vzgoja, Športno treniranje) odprt le med 16. februarjem in 19. marcem 2021.

Navodila za izpolnjevanje elektronske prijave.

Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa, v katerega se želijo vpisati (Športna vzgojaKineziologijaŠportno treniranje). Prijave bo obravnavala Komisija za študijske zadeve, ki bo na podlagi priznanih obveznosti določila letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše.

Pojasnila glede plačevanja šolnine skladno s 77. členom ZVis so opredeljena v 15. poglavju Razpisa za vpis.

 

Informacije o priznavanju obveznosti, ki ste jih že opravili, in druga pojasnila dobite v  Študentskem referatu:

e-mail: referat@fsp.uni-lj.si

uradne ure Študentskega referata

 

Lep pozdrav,

Študentski referat