Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

POMEMBNO OBVESTILO - evidentiranje študentov

datum: 04.10.2020

kategorija: obvestila za študente

V skladu s priporočili MIZŠ naj bi se v zimskem študijskem semestru študijskega leta 2020/2021 na fakultetah zbirali podatki o prisotnosti študentov (rednih in izrednih) pri vseh oblikah organiziranega študijskega procesa (na predavanjih, seminarjih in vajah), ki se izvajajo s fizično prisotnostjo.

Namen zbiranja podatkov naj bi bil čim hitrejše sledenje morebitnih okuženih oseb s COVID-19. Podatke o fizični prisotnosti študentov bi zbirali ne glede na to, ali je prisotnost študenta po programu pri študijskem procesu obvezna ali ne.

V ta namen smo na vrata predavalnic in športnih dvoran namestili QR kode, s pomočjo katerih vstopate v spletni obrazec, kjer izberete datum, navedete vpisno številko, prostor in uro/e nahajanja v tem prostoru.

Vljudno prosimo, da to storite v vsakem prostoru in za vsako uro prisotnosti. Povezava za beleženje prisotnosti!

Ta evidenca bo ločena od drugih evidenc in se bo uporabila le za namen preprečevanja okužb z COVID-19 na način, da fakulteta po prejemu poziva NIJZ v okviru epidemiološke preiskave preko vpisne številke študenta iz Visokošolskega informacijskega sistema pridobi kontaktne podatke študentov, ki so bili prisotni na posameznem predavanju, vajah oz. seminarju, za relevantno obdobje (kot ga opredeli NIJZ).

Evidenca z vpisnimi številkami se bo hranila le 30 dni od nastanka.

Za sodelovanjem se vam najlepše zahvaljujemo.