Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Obvestilo o disciplinskih postopkih prve stopnje

datum: 17.09.2020

kategorija: obvestila za študente

V skladu s prvim odstavkom 22. člena Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov Univerze v Ljubljani, št. 014-3/2018-2 z dne 27. 3. 2018, obveščamo, da zoper študente Univerze v Ljubljani, Fakultete za šport v študijskem letu 2018/19 in 2019/20 disciplinski postopki prve stopnje niso bili vodeni.