Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Podaljšanje veljavnosti ukrepov

datum: 18.03.2020

kategorija: obvestila za študente

Spoštovani,

v skladu s sklepom rektorja Univerze v Ljubljani z dne 18. 3. 2020, ki začne veljati takoj, Vas obveščamo, da se do vključno dne 13. 4. 2020 oz. do preklica podaljša veljavnost vseh ukrepov o prekinitvi izvajanja vseh oblik neposrednega pedagoškega dela in omejitvi osebnih stikov pri vseh aktivnostih na Univerzi v Ljubljani. Prav tako se podaljša veljavnost uporabe alternativnih oblik pedagoških aktivnosti in ostale komunikacije, skladno s sklepi kolegija dekanov z dne 12. 3. 2020.

Sklep stopi v veljavo takoj in velja do preklica, najmanj pa do vključno 13. 4. 2020.

S spoštovanjem,

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za Šport