Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Možnost nadaljevanja študija za predbolonjske študente

datum: 12.02.2020

kategorija: obvestila za študente

V Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/21 (Razpis za vpis) je v točki XIII.  Prijava za vpis v višji letnik  opredeljen postopek prijave za vpis v višji letnik po merilih za prehode oz. pod pogoji za hitrejše napredovanje, ki je namenjen kandidatom, ki  študija na predbolonjskih programih niso končali, in želijo študij nadaljevati v novih programih.

Opozarjamo, da je prijavni rok za študijske programe prve stopnje Fakultete za šport (Kineziologija, Športna vzgoja, Športno treniranje) odprt le med 12. februarjem in 18. marcem 2020.

Navodila za izpolnjevanje elektronske prijave.

 

Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa, v katerega se želijo vpisati (Športna vzgoja, Kineziologija, Športno treniranje). Prijave bo obravnavala Komisija za študijske zadeve, ki bo na podlagi priznanih obveznosti določila letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše.

 

Pojasnila glede plačevanja šolnine skladno s 77. členom ZVis so opredeljena v točki XVI. Razpisa za vpis.

 

Informacije o priznavanju obveznosti, ki ste jih že opravili, idr. dobite v  Študentskem referatu:

 

e-mail: referat@fsp.uni-lj.si

telefon: 01/52 07 772, 01/52 07 806

osebno: vsak delovnik med 9. in 12. uro, ob torkih in sredah tudi med 14. in 15. uro