Fakulteta za šport

Zagovori magistrskih del

Objava zagovorov magistrski del študentov magistrskih študijskih programov Športna vzgoja in Kineziologija Fakultete za šport.

 

Študentka: Nuša Štefančič

Študijski program: Športna vzgoja

Naslov magistrskega dela: Vpliv vadbe na elektronski boksarski vreči na reakcijski čas

Zagovor: petek, 30. 9. 2022, ob 18:00 v Murnikovi sobi na Fakulteti za šport

Študent: Rok Gradišnik

Študijski program: Športna vzgoja

Naslov magistrskega dela: Poučevanje predmeta šport na daljavo na Osnovni šoli dr. Alojzija Šuštarja Ljubljana

Zagovor: ponedeljek, 3. 10. 2022, ob 12:00 v Murnikovi sobi na Fakulteti za šport

 

Vsem želimo uspešen zagovor in srečno na nadaljnji poti.

Študentski referat