Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Otrok v gibanju - 11. mednarodna znanstvena in strokovna konferenca

OTROK V GIBANJU - PREMAGAJMO POSLEDICE UKREPOV OMEJITVE GIBANJA

Konferenca v organizaciji Znanstveno-raziskovalnega središča Koper Inštituta za kineziološke raziskave in Fakultete za šport Univerze v Ljubljani se bo odvijala v Portorožu med 4. in 6. oktobrom 2021.

Konferenca bo razdeljena na plenarni del, delovne skupine (sekcije), poster sekcijo, video sekcijo in strokovne delavnice. Plenarni del je namenjen novostim, ki jih bodo predstavili tuji in domači strokovnjaki, medtem ko bodo sekcije namenjene predstavitvi prispevkov tematskih področij. Poleg sekcij bosta potekali še poster sekcija, kjer bodo predavatelji v skrajšani obliki predstavili svoj prispevek, ter video sekcija, kjer bodo predstavljene teme zajete v video materialih.

Tudi letos bomo zadnji dan konference izvedli niz strokovnih delavnic, katerih namen je predstavitev primerov dobrih praks prenosa znanja obravnavanih tem:

 • gibalna/športna aktivnost otrok;
 • gibalne kompetence v celostnem razvoju otrok;
 • biomehanski, fiziološki in zdravstveni vidiki gibalnega razvoja otroka;
 • psihološki, socialni in pedagoški vidiki gibalnega razvoja otroka;
 • razvojna nevroznanost: vzvodi za intervencije v razvoju otrok in mladostnikov;
 • sistemske spremembe in nove regulative na področju organizirane gibalne/športne aktivnosti otrok in mladostnikov.
 • fizično okolje in vpliv na gibalni razvoj otroka;
 • priložnosti in pasti poučevanja na daljavo;
 • uravnotežena prehrana in celostni razvoj otroka;
 • prilagojena gibalna/športna aktivnost otroka.

Pomembni datumi:

 • do 15. junija 2021 oddaja povzetkov prispevkov
 • do 1. julija 2021 potrditev sprejetja prispevkov
 • do 15. julija 2021 prijava udeležencev (aktivnih in pasivnih)
 • do 1. avgusta 2021 plačilo nižje kotizacije za udeležence s potrjenimi prispevki
 • do 1. septembra 2021 plačilo kotizacije za udeležence s prispevki v e-zborniku
 • do 15. septembra 2021 plačilo kotizacije za udeležence brez prispevkov
 • 4. oktober 2021 začetek konference.

Več informacij o konferenci najdete na spletni strani.

ovg-velik