Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovori magistrskih del

Objava zagovorov magistrski del študentov magistrskih študijskih programov Športna vzgoja in Kineziologija Fakultete za šport.

 

Študentka: Jana Jakša

Študijski program: Športna vzgoja

Naslov magistrskega dela: Analiza izbranih testov na dnevu talentov v povezavi s tekmovalno uspešnostjo mladih triatloncev

Zagovor: sreda, 22. 9. 2021, ob 13. uri po videopovezavi

Študent: Marko Felja

Študijski program: Kineziologija

Naslov magistrskega dela: Tehnika in metodika učenja potega s kroglasto utežjo z ročajem

Zagovor: četrtek, 23. 9. 2021, ob 8. uri po videopovezavi 

Študentka: Eva Pečnik

Študijski program: Kineziologija

Naslov magistrskega dela: Kineziološko-psihološka intervencija za razvoj koordinacije in ravnotežja za deklico s posebnimi potrebami: študija primera

Zagovor: ponedeljek, 27. 9. 2021, ob 9. uri po videopovezavi

Študentka: Jerca Kralj

Študijski program: Športna vzgoja

Naslov magistrskega dela: Medpredmetno povezovanje planinstva v osnovni šoli

Zagovor: četrtek, 23. 9. 2021, ob 18. uri po videopovezavi

Študentka: Alja Cestnik

Študijski program: Športna vzgoja

Naslov magistrskega dela: Primerjava rezultatov najboljših slovenskih plavalcev z rezultati najboljših plavalcev na svetu v obdobju od 2011 do 2020

Zagovor: ponedeljek, 27. 9. 2021, ob 10. uri po videopovezavi

Vsem želimo uspešen zagovor in srečno na nadaljnji poti.

Študentski referat