Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Webinar o telesni zmogljivosti ledvičnih bolnikov in intervencijah s tega področja

webinar

Dr. Špela Bogataj, docentka na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za šport, ki je zaposlena kot raziskovalka na oddelku za nefrologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, je bila na podlagi svojega doktorskega raziskovanja s področja telesne dejavnosti dializnih bolnikov izbrana kot predavateljica na webinarju globalnega društva, ki postavlja smernice za telesno vadbo ledvičnih bolnikov. 

Področje delovanja doc. dr. Špele Bogataj je izjemno pomembno iz vidika interdisciplinarnega delovanja na področju kineziologije in medicine. Na webinarju bo predstavila protokol raziskave, katere cilj je usmerjen v preprečevanje kognitivnega upada in pojava demence ter izboljšanje telesne zmogljivosti dializnih bolnikov.

Webinar bo potekal v angleščini preko Zooma, v četrtek 29.4.2021 ob 22:00. Prijavite se lahko na povezavi.

Vljudno vabljeni!

Grex webinar