Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

SLOfit študent – ovrednotenje telesnih zmogljivosti študentov Univerze v Ljubljani

Ljubljana

Logo SLOfit student.jpg

Na Fakulteti za šport smo se odločili, da spodbudimo prizadevanja za ozaveščanje o premajhni telesni zmogljivosti mladih, zato smo pripravili pilotni projekt SLOfit študent (www.slofit.org), znotraj katerega bomo opravili poskusno izvedbo meritev in ovrednotenja telesnih zmogljivosti študentov Univerze v Ljubljani.

Projekt je prvenstveno namenjen prepoznavanju pomena redne, kakovostno strukturirane športne vadbe študentov in ga podpira tudi rektor Univerze v Ljubljani.

Študenti bodo na podlagi izvedenih meritev dobili poročilo o svoji telesni zmogljivosti, ki jim bo omogočalo primerjavo z mejnimi vrednostmi zdravega fitnesa in z vrstniki.

 

Vabljeni v projekt kot merjenci, merilci ali promotorji projekta.

Več informacij lahko dobite na .