Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Gibanje za voljo in volja za gibanje – Norveški finančni mehanizem (Projekt »Soustvarjanje pomoči družinam v skupnosti«)

Ljubljana

Gibanje za voljo 1.jpg

 

Gibanje za voljo in volja za gibanje – Norveški finančni mehanizem

Projekt »Soustvarjanje pomoči družinam v skupnosti«

 

Z družbeno izključenostjo se v Sloveniji srečuje vse večje število družin. Izziv je vzpostaviti sodelovanje z družinami, ki ne zmorejo poiskati ustrezne pomoči v obstoječih programih. Namen projekta je mobilizirati vire družinskih članov in jih spodbuditi k aktivnemu reševanju nastale situacije. Cilji projekta so: razviti model pomoči družinam v skupnosti; usposobiti strokovnjake za delo na področjih SD z družinami, kineziologije in fizioterapije; soustvarjanje želenih sprememb z družinami; implementirati znanje v prakso. S projektom bodo pridobile družine, vključene v projekt (20), odrasli, vključeni v program vadbe za večjo mobilnost in aktiven življenjski slog (50), študentje z neposrednim sodelovanjem v projektu (37), strokovni delavci in študentje s prenosom rezultatov projekta v programe izobraževanja. S sodelovanjem norveške univerze (Høgskolen i Sør-Trøndelag) se ob priložnosti za prenos znanja v Slovenijo odpira priložnost za dolgoročno sodelovanje med fakultetami.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani: http://spds.fsd.uni-lj.si/

 

Gibanje za voljo 2.JPG