Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Svetovanje s področja športne prehrane

Ljubljana

Spoštovani športni direktorji, trenerji in ostali strokovni sodelavci na nacionalnih panožnih zvezah.

Logo_FŠ.JPG

 

Na Fakulteti za šport, Inštitutu za šport in Laboratoriju za športno medicino in nutricistiko je pričela s sodelovanjem dr. Urška Bukovnik s poglobljenim in strokovno usmerjenim delom na področju prehrane športnika.

Ponujamo program, katerega osnovi namen je športnikom na podlagi spremljanja trenažnega procesa zagotavljati sprotno, poglobljeno in znanstveno osnovano strokovno pomoč na področju športne prehrane. Gre za novost v slovenskem prostoru. Kot ugotavljamo ob praktičnem delu s športniki, v Sloveniji ni organiziranega strokovnega programa, ki bi nudil kontinuirano svetovanje športnikom na področju športne prehrane. Večina jih je zato pri izbiri informacij o prehrani prepuščena samim sebi.

Poleg osnovnih meritev in programov, katere že ponujamo, programu dodajamo naslednje novosti:

  1. Individualno planiranje prehrane v trenažnem procesu,
  2. Tematska predavanja za trenerje,
  3. Predavanja za športnike o novostih s področja športne prehrane in dodatkov prehrani vezanih na njihovo športno disciplino,
  4. Organizacijo strokovnih tematskih kulinaričnih delavnic za športnike, starše športnikov, trenerje ter kuharje, ki že ali pa še bodo spremljali ekipe športnikov na največjih tekmovanjih,
  5. Strokovna raziskovalna dejavnost s področja biokemije v povezavi s športno prehrano,
  6. Reševanje ostalih problemov in težav povezanih s prehrano.

 

Cilj programa je, da športnikom nudimo kontinuirano, visoko strokovno in celostno zasnovano pomoč na poti do vrhunskih rezultatov. Zato smo k projektu povabili tudi druge že uveljavljene in cenjene strokovnjake s področja medicine športa, kineziologije in psihologije iz Fakultete za šport.

Dr. Urška Bukovnik, je diplomirala na Biotehniški fakulteti in dokončala magistrski študij na področju biotehnologije. Izobraževanje je nadaljevala na Univerzi v Kansasu (ZDA), kjer je pred doktoratom s področja biokemije dve leti delovala kot mlada raziskovalka.

Za svoje raziskovalno delo je prejela nagrade in priznanja in objavila 13 znanstvenih člankov.  V decembu 2014 bo v reviji Šport Fakultete za Šport objavljen tudi eden izmed njenih preglednih člankov s področja športne prehrane.

Svoje strokovno raziskovalno delo in znanje je v zadnjih letih več kot uspešno prenesla v prakso. Od leta 2012 dalje sodeluje s športniki iz različnih športnih panog (smučarski tek, smučarski skoki, nordijska kombinacija, borilne veščine, deskanje na snegu, in druge). Odlikujeta pa jo tudi kontinuirana nadgradnja znanja in želja po stalnih izboljšavah njenega dela s športniki.

Bukovnik Urska.jpg