Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Jamstvo za mlade - kaj, kdaj, kdo, zakaj in kako?

Ljubljana

Jamstvo za mlade.jpg

Vabljeni na predstavitev: 

Jamstvo za mlade - kaj, kdaj, kdo, zakaj in kako?

Kaj je zapisano v dokumentu Jamstvo za mlade?

Kateri ukrepi so aktualni in kaj prinašajo?

Kako lahko ukrepe predstavim delodajalcem?

Kako je s pripravništvom? Je vključeno v sklop ukrepov? ,…

 

Izvajalka predstavitve: Sanja Leban Trojar, predstavnica Sindikata Mladi plus

Izvajalka je sodelovala v vseh fazah priprave dokumenta »Jamstvo za mlade« in vsakodnevno spremlja (in komentira) realizacijo posameznih ukrepov.

 

Termin dogodka: 30.10.2014 od 15.00 do 16.00 ure

 

Lokacija: Fakulteta za socialno delo, predavalnica 4

 

Prijave:  FB tukaj in spletna stran tukaj.

 

Kontakt za več informacij: Ivanka Stritar,, M: 030 641 648

 

Na kratko o Jamstvu za mlade

Vlada Republike Slovenije je januarja 2014 sprejela Jamstvo za mlade - program za spodbujanje zaposlovanja in krepitev zaposljivosti mladih.

 

S sprejetjem Jamstva za mlade Slovenija jamči, da bo vsaki mladi osebi v starosti od 15 do 29 let ponujena zaposlitev (tudi s pripravništvom), usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajša oblika institucionalnega ali praktičnega usposabljanja, v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje.

 

Vabljeni!