Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

KNJIŽNE NOVOSTI 2011/12

Ljubljana

Spoštovani,

 

predstavljamo vam knjižne novosti 2011/12. Med njimi je tudi kar nekaj naslovov, ki vam bodo prav prišli pri aktivnem preživljanju prostega časa in počitnic, zato smo za vas pripravili mesec ugodnosti. Za vse publikacije naročene ob koncu junija in v juliju velja 20 % popust na spodnje cene.

Obenem vas vabimo, da si na spletni strani ogledate tudi ostalo ponudbo, za katero velja 30 % poletni popust.

Naročila sprejemamo na naslov 

 

 

ABCdejavnostiVnaravi

Stojan Burnik, Dušan Petrovič, Luka Gratej, Aldo Zubin, Blaž Jereb

ABC DEJAVNOSTI V NARAVI

ABC dejavnosti v naravi zajema planinstvo,Orientacijski tek, Turno kolesarstvo in Športno plezanje. Posebna pozornost je namenjena vsebinam, ki so v drugih tovrstnih publikacijah manj poudarjene, kot npr. pri »planinstvu« vrvni tehniki oz. mehanskim lastnostim plezalnih vrvi, ki imajo pomembno vlogo, ko govorimo o varnosti alpinistov in planincev.

12.23 €

Nosečnice.PNG

Katja MLAKAR, Mateja VIDEMŠEK, Eda VRTAČNIK BOKAL, Lidija ŽGUR, Darija ŠĆEPANOVIĆ

Z GIBANJEM V ZDRAVO NOSEČNOST

Zanositev pri ženski sproži številna vprašanja: Kakšne spremembe se dogajajo v njenem telesu? Kakšna naj bo prehrana? Se je sploh priporočljivo ukvarjati s športom? Katere dejavnosti lahko izvaja? Takšna in podobna vprašanja obravnavajo avtorice v knjigi Z gibanjem v zdravo nosečnost. Knjiga je napisana preprosto in razumljivo, vaje pa so ponazorjene s številnimi fotografijami.

12.10 €

Ulovimo.PNG

Mateja VIDEMŠEK, Barbara Stančevič

ULOVIMO PROSTI ČAS - Gibalne igre na prostem za otroke in starše

Gibalne dejavnosti in igre so primerne zlasti za predšolske otroke, stare od treh do šestih let, če jih nekoliko prilagodimo, pa tudi za mlajše in nekoliko starejše otroke. Pestre in zanimive igrice vzpodbujajo otrokovo domišljijo ter mu dajejo možnost, da sam na svoj način rešuje gibalne probleme. V knjižici so predstavljene številne gibalne dejavnosti, ki jih lahko na prostem izvajajo otroci skupaj z odraslimi.

12.10 €

ŠVK.PNG

Marjeta KOVAČ, Gregor JURAK, Gregor STARC, Bojan LESKOŠEK, Janko STREL

ŠPORTNOVZGOJNI KARTON - Diagnostika in ovrednotenje telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine v Sloveniji

Knjiga je nadgradnja navodil za izvajanje meritev za športnovzgojni karton s številnimi dodanimi primeri, ki pojasnjujejo določene postopke, hkrati pa avtorji prikažejo praktično vrednost podatkovne zbirke. Knjiga je odličen pripomoček za študente, učitelje športne vzgoje in razredne učitelje, morali pa bi jo poznati tudi starši kot najbolj odgovorne osebe za zdrav otrokov razvoj.

12.20 €

Temelji sportne vadbe

Anton Ušaj

TEMELJI ŠPORTNE VADBE

Kratek vsebinski pregled namenjen »bralcu«, da bi pridobil celovito, čeprav grobo sliko sistema športne vadbe, ter vzpodbuda za vprašanja metafizike vadbe.

19.69 €

ABC ROLANJA

Maja Pori, Marin Stanovnik in Matej Majerič

ABC ROLANJA

ABC rolanja je priročnik za uspešno osvojitev rolanja. Rolanje je postalo priljubljena športnorekreativna dejavnost, tako med otroci in mladino kot odraslimi. Priljubljenost te dejavnosti povečuje tudi njena dostopnost, saj potrebujemo le ustrezno opremo in nekaj ravne površine. Priročnik bo v pomoč tako začetnikom, ki potrebujejo osnovne informacije, kot tistim, ki rolanje že obvladajo, in želijo napredovati.

11.69 €

slovar.PNG

Silvo Kristan

ŠPORTNI TERMINOLOŠKI SLOVAR

Avtor poudarja, da je materni jezik ena temeljnih prvin nastanka nacionalne države, kar pomeni, da je ohranjanje in negovanje slovenščine eno pomembnejših dejanj v ohranjanju temeljne nacionalne identitete ter hkrati pomembno državotvorno ravnanje. Pričujoči slovar je sicer »osnutek« ali »delovni izvod«, ki pa bi moral biti na omarici slehernega športnega delavca in osnova nadaljnji razpravi in slovenizaciji strokovnega jezika v športu.

34.64 €

Analiza1.jpg

Nina Makuc, Mateja Videmšek, Dejan Rodošek, Jože Štihec

ANALIZA USPEŠNOSTI RAZLIČNIH NAČINOV VADBE SMUČANJA PREDŠOLSKIH OTROK

Smučanje v Sloveniji velja za enega izmed nacionalnih športov, s katerim se ukvarjajo tako mladi kot stari. Prve korake s smučmi lahko otroci naredijo že pri starosti dveh do treh let, za kar običajno poskrbijo starši. V knjigi so predstavljeni različni načini vadbe smučanja predšolskih otrok. Namenjena je vsem staršem, študentom in športnim pedagogom.

12.69 €

Osnove gibanja.PNG

Borut PISTOTNIK

OSNOVE GIBANJA V ŠPORTU - Osnove gibalne izobrazbe

Osnove gibanja v športu je dolgo pričakovan učbenik, ki predstavlja in podrobno obravnava temeljna znanja in vedenja o osnovah človekovega gibanja. Namenjena je študentom, športnim pedagogom in vsakemu aktivnemu športnemu navdušencu, ki se zaveda pomena redne in pravilno izbrane športne dejavnosti.

18.48 €