Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Tečaj temeljnih postopkov oživljanja TPO in reševanja iz vode, vezano na plavalne dejavnosti

Ljubljana

ORGANIZATOR: PLAVALNA ZVEZA  SLOVENIJE  in FAKULTETA ZA ŠPORT

VODJA SEMINARJA: dr. Dorica Šajber

 

DATUM: SOBOTA, 19.  MAJ 2012, ob 9.30 uri

KRAJ: FAKULTETA ZA ŠPORT, LJUBLJANA, Velika predavalnica, Gortanova 22, Ljubljana

 

PROGRAM  SEMINARJA:         

SOBOTA, 19. MAJ  2012

 

09.15-09.30Prijava udeležencev
09.30-11.00Predavanja: Teoretični del - Temeljni postopki oživljanja (Vedran Hadžič, dr. med.)
11.00-14.30Delavnice iz TPO: TPO praktični prikaz po skupinah po predhodnem razporedu (Vedran Hadžič, dr. med. in Silva Jošt)
11.15-14.30Reševanje iz vode s poudarkom na sumu poškodbe hrbtenice ter rokovanje z vodno reševalno desko (Gregor Zavšek in Renato Fenrich)


Vaje bodo potekale vzporedno po skupinah, tako da je naveden urnik zgolj okviren.

Obvezna je oprema za delo v bazenu!

 

INFORMACIJE IN PRIJAVA: Pogoj za prijavo je izpolnjena prijavnica, katero nam lahko posredujte na e-naslov:  ali po fax-u: 01/520-77-50, najkasneje do srede, 16.5.2012.

Za vse dodatne informacije smo vam na razpolago na tel. številki 01 520-77-52, Miha Kürner.


Stroški udeležbe znašajo 25,00 EUR na udeleženca in morajo biti poravnani pred pričetkom licenčnega seminarja. Plačilo lahko uredite po navodilih, ki so natisnjena v glavi prijavnice.

Z udeležbo na tečaju si udeleženci pridobijo potrdilo o opravljenem usposabljanju iz TPO (temeljni postopki oživljanja) v skladu z novim Pravilnikom o ukrepih za varstvo pred utopitvami pri organiziranih športnih dejavnostih.

 

NA SVIDENJE NA SEMINARJU!