Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Šport v 3D

Ljubljana

FSP_Sport3D_UE4Citizens

Šport v 3D - 3 razsežnosti športa: javno zdravje, aktivno državljanstvo in socialno vključevanje

  

Več o projektu